Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Sporditegevuses osalemine alates 26.08.2021

Vabariigi Valitsuse otsusel võib alates 26.08.2021  sporditegevuses osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  1. isik on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);
  2. isik on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  3. isik on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  4. isik esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
    1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
    2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

Kohapeal on võimalik osta ja teha kiirtest, testi hind on 6€.